Klauzula Informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Notariusz Katarzyna Ogonowska z siedzibą przy ul.Antoniego Lendziona 16/4, 80-264 Gdańsk (dalej Notariusz). 

Dane kontaktowe administratora to adres e-mail:  kancelaria@notariuszogonowska.pl 

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Notariusz może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować umowy na świadczenie usług, które zamówiłeś;
 • promować swoją działalność i osiągnięcia na stronie www oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia;
 • prowadzić dokumentację księgową wszystkich transakcji finansowych; 
 • tworzyć raporty, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  korzystasz z tej strony www co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W jakim zakresie Notariusz może przetwarzać Twoje dane?

Imię, nazwisko i adres; telefon kontaktowy; adres e-mail; dane Twojej firmy w tym numer NIP i REGON; imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru lub usługi; Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności; IP komputera, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu); dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub tradycyjnej oraz które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej z naszym pracownikiem; Twój podpis; udzielone przez Ciebie zgody.

Na jakiej podstawie Notariusz przetwarza Twoje dane?

 • prawnie uzasadniony interes;
 • Twoje pisemne zgody na przetwarzanie. 

Jak długo Notariusz przetwarza Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne oraz do wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Komu Notariusz może przekazać Twoje dane?

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie czterem grupom:

 • osobom upoważnionym przez Notariusz – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;
 • innym odbiorcom np. Urząd Skarbowy, ZUS, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;
 • Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in.USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników na naszej stronie www, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat. Notariusz może przekazywać Twoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznie na podstawie Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.

Twoje uprawnienia

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych do innego administratora danych;
 • masz także prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Cię odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.

Scroll to Top