Ogonowska
 

Kontakt

notariuszKancelaria notarialna w Gdańsku

Kancelaria notarialna czynna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 9.00 do 16.00 oraz w środę w godzinach od 10.00 do 17.00.

Ze względów organizacyjnych wskazany jest uprzedni kontakt z kancelarią w celu ustalenia niezbędnych dokumentów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego oraz ustalenia terminu spotkania z notariuszem.

Telefon: (58) 349 44 99

Fax: (58) 349 44 88

E-mail: k.ogonowska@wp.pl

notariuszTaksa za sporządzanie czynności notarialnych

Za dokonanie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1564 z 2004 roku ze zm.).