Ogonowska
 

  Kancelaria notarialna w Gdańsku

   

  Notariusz Katarzyna Ogonowska jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych przy zachowaniu bezstronności wobec uczestników oraz czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności mogą powodować skutki prawne.

  notariuszKompetencje notariusza

  Notariusz Katarzyna Ogonowska, sumiennie wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gwarantuje czytelność i przejrzystość sporządzanych dokumentów (poświadczeń notarialnych, odpisów dokumentów i in.), jak również ich zgodność z obowiązującym prawem.

  kancelaria notarialna

  notariuszZakres usług notarialnych

  Notariusz Katarzyna Ogonowska w ramach obsługi notarialnej dokonuje następujących czynności:

  • sporządzanie aktów notarialnych (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, spółki, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienia służebności, ustanowienia hipoteki)
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń (podpisu, pozostawania przy życiu, daty okazania dokumentu)
  • doręczanie oświadczeń
  • spisywanie protokołów (otwarcia i ogłoszenia testamentu, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek, zebrań wspólnoty mieszkaniowej)
  • sporządzanie protestów weksli
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

  notariuszMiejsce wykonywania czynności notarialnych

  Katarzyna Ogonowska dokonuje czynności notarialnych w siedzibie swojej kancelarii notarialnej, a w uzasadnionych przypadkach (podyktowanych szczególnymi okolicznościami lub charakterem czynności) może dokonać czynności notarialnych również poza siedzibą kancelarii.